Mrs. SHEA RENKEN » Welcome to Mrs. Renken's Class!

Welcome to Mrs. Renken's Class!

Welcome to the 2019-2020 school year!
This is going to be an amazing year! 
 
Contact:
ClassDojo
Phone: 714-529-2520